Vernieuwing Nagele

In Nagele voltrekken zich grote veranderingen. In de afgelopen jaren hebben verschillende partijen samen een Dorpsvisie voor Nagele gemaakt. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft vervolgens de aanwijzing 'nationaal wederopbouwgebied' toegekend en een bedrag van 1,5 miljoen euro voor de toekomst van het dorp beschikbaar gesteld. Nu is het tijd de gezamenlijk benoemde projecten en initiatieven te realiseren. Het hele uitvoeringsplan wordt gefaseerd uitgevoerd.

In september 2017 is de Coöperatie Energiek Nagele gestart met het uitschrijven van de prijsvraag ‘Open Oproep Energielab Nagele’. Het idee hierachter is om het innovatieve en experimentele karakter van het dorp nieuw leven in te blazen maar dan op het gebied van energie en duurzaamheid. Uit diverse zeer innovatieve inzendingen werd 'Nagele in Balans' gekozen als winnaar.