26 jan. 2019, 14.30 uur: Wonen op de zeebodem, deel 1

Deel 1: Terugblik op 100 jaar Zuiderzeewet

Museum Nagele nodigt u samen met Mercatus van harte uit voor een feestelijke bijeenkomst, waarin we terugkijken op 100 jaar Zuiderzeewet met een presentatie door Jan van Rijn. Deze middag is bedoeld voor álle polderbewoners. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. De entree is vrij.

Waarom is de Afsluitdijk aangelegd? Hoe werd de Zuiderzee drooggelegd? Hoe 'groeit' eigenlijk een dijk?

Jan van Rijn kan u hier alles over uitleggen en ondersteunt zijn presentatie met (veel) oude foto`s, videobeelden en animaties van en over de dijk en de polders.

Programma:
14.30 - 15.00 uur: Inloop met smartlappenkoor De Johanna`s uit Nagele, gratis koffie/thee
15.00 - 16.00 uur: Welkom en 'Afsluitdijk, de dam die dijk genoemd wordt'
Pauze
16.15 - 17.00 uur: 'De polder die geen naam mocht hebben'

We stellen het op prijs als u zich van te voren opgeeft, maar het is niet beslist nodig. Opgeven kan via: secretariaat@museumnagele.nl

Deze bijeenkomst is de eerste in de serie 'Wonen op de zeebodem', een serie die Museum Nagele organiseert i.s.m. Woningcorporatie Mercatus.