Het verdronken Nagele

Nagele was vroeger een nederzetting in de voormalige Zuiderzee. Een deel van de huidige Noordoostpolder was toen land en er werd in dat gebied gewoond in misschien wel tien nederzettingen. Sommige van deze nederzettingen hadden een kapelletje, het middeleeuwse Nagele had zelfs een kerk.

Nagele lag aan een belangrijke vaarroute van de IJsselmonding naar Staveren.

Waarschijnlijk is Nagele, dat tussen Urk en Schokland lag, tijdens een zware stormvloed omstreeks 1300 in de golven verdwenen.

De strijd tegen het water, ook tegen het water van de Zuiderzee, is al vele eeuwen oud!

Op 14 juni 2018 was het 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet van kracht werd. Museum Nagele besteedde daar het gehele jaar aandacht aan, o.a. met een presentatie op 7 juni door drs. Yftinus T. van Popta (Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Instituut voor Archeologie, Maritieme Archeologie), getiteld 'Verdronken dorpen en de Zuiderzee'.


 

Het verdronken Nagele

Zonder Zuiderzeewet was er geen Noordoostpolder geweest. Onze vrijwilligers vertellen u over de inpoldering, over de inrichting van de Noordoostpolder, over bijvoorbeeld het selectieproces van de eerste bewoners en hoe Noordoostpolder zich in de loop der jaren verder heeft ontwikkeld.

Klik hier voor films over de inpoldering, ontginning en inrichting van o.a. Noordoostpolder.

Klik hier voor de fietscastroute/audiotour nr 1: 'Verdronken dorpen in de Noordoostpolder, rondom Nagele'. U vindt ook een QR code voor de download naar uw telefoon.