Een Erfgoeddeal voor Stijlicoon Nagele
Het Rijk heeft aan de gemeente Noordoostpolder voor Nagele een erfgoeddeal toegewezen, ‘Een erfgoeddeal voor Stijlicoon Nagele'. Op 31 januari 2022 stelde de gemeenteraad het projectplan en de begroting voor de Erfgoeddeal vast.

Bijzonder Nagele
Het verhaal van Nagele is architectonisch, cultuurhistorisch en sociaal-maatschappelijk internationaal onderscheidend. De erfgoedwaarden die bij dit dorp horen, liggen vooral in het sociaal-maatschappelijke verhaal en de architectuur.
De waarden die destijds werden nagestreefd bij de bouw, zoals licht, lucht en ruimte, zijn ook nu nog altijd voelbaar en tastbaar.

Door de uitvoering van de Erfgoeddeal ‘Stijlicoon Nagele’ wordt in 2022 en 2023 ingezet op:
•    een kwaliteitsslag in de infrastructuur van het dorp (o.a. door betere fysieke en digitale toeristische ontsluiting en een bijdrage aan de herinrichting van
     MFC `t   Rietveld)
•    een betere beleving van het erfgoed (o.a. door de herinrichting van Museum Nagele, bewegwijzering en meubilair in de openbare ruimte)
•    de ontwikkeling van een visie op de toekomst van Nagele (o.a. door een ontwerptraject i.s.m. het Atelier Rijksbouwmeester)

De Erfgoeddeal biedt een kans om ontwikkelingen in Nagele met elkaar te verbinden vanuit het versterken van de identiteit. Daarvoor wordt het bijzondere erfgoed ingezet.
Doelstelling is Nagele uit een vicieuze cirkel van krimp en leegstand te halen, de leefbaarheid te vergroten en daardoor het erfgoed te behouden.

Klik hier voor informatie over de voortgang.
 

Woningen Karwijhof gekocht
Het NOS Journaal meldt op 30 december 2019 dat Vereniging Hendrick de Keyser 32 woningen in de Karwijhof in Nagele heeft gekocht: een nieuw initiatief om het dorp te herstellen en te moderniseren, zodat het weer nagelnieuw wordt. Een van de woningen wordt een Museumhuis, een ander wordt een Monument en Bed, de rest sociale huurwoningen. Hieronder ziet u het fragment uit het NOS Journaal.

 

Coöperatie Energiek Nagele
In september 2017 is de Coöperatie Energiek Nagele gestart met het uitschrijven van de prijsvraag ‘Open Oproep Energielab Nagele’. Museum Nagele is hierin partner. Het idee is om het innovatieve en experimentele karakter van het dorp nieuw leven in te blazen maar dan op het gebied van energie en duurzaamheid. Uit diverse zeer innovatieve inzendingen werd 'Nagele in Balans' gekozen als winnaar.
Vanaf 25 juni 2021 is de vaste expositie van Museum Nagele uitgebreid met een presentatie van Energiek Nagele over dit ontwerp 'Nagele in Balans'.
Klik hier voor meer informatie.


Nationaal Wederopbouwgebied
In Nagele voltrekken zich grote veranderingen. In de afgelopen jaren hebben verschillende partijen samen een Dorpsvisie voor Nagele gemaakt. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft vervolgens de aanwijzing 'nationaal wederopbouwgebied' toegekend en een bedrag van 1,5 miljoen euro voor de toekomst van het dorp beschikbaar gesteld. Nu is het tijd de gezamenlijk benoemde projecten en initiatieven te realiseren. Het hele Uitvoeringsplan wordt gefaseerd uitgevoerd.