Lezing 'Een kerk van Nix'

Tot en met 28 mei is in Museum Nagele de expositie ‘Een kerk als publiekstrekker - toen en nu’ te bezichtigen; het verhaal van de herbestemming van de St. Isidorus kerk naar Museum Nagele, dit jaar 25 jaar geleden.
Ter gelegenheid van deze expositie verzorgt pastoor Victor Maagd uit Emmeloord op donderdagavond 20 april een lezing onder de titel ‘Een kerk van Nix’.

  Interieur R.K.kerk Nagele,1964.jpg  

 

Pastoor Maagd spreekt in zijn lezing over katholieke kerkbouw en liturgie. Daarbij gaat hij in op de geschiedenis van de katholieke kerkbouw. De nadruk zal liggen op de periode 1853-1970. De ontwikkeling van kerkgebouwen wordt besproken tegen de achtergrond van de reden van hun bestaan: de viering van de eredienst.
In het bijzonder staat pastoor Maagd stil bij de St.Isidorus kerk in Nagele, gebouwd door de architecten Theo Taen en Thomas Nix. Deze kerk heeft niet alleen een belangrijke plek in de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Zij vormde ook een revolutionaire mijlpaal in de ontwikkeling van de kerkinrichting en liturgie.

Victor Maagd (1978) is pastoor van de R.K. Emmaüsparochie in Noordoostpolder en lid van de Diocesane Commissie voor Kerkinrichting en Kerkelijk Kunstbezit Bisdom Groningen - Leeuwarden (DCKKK). In die laatste hoedanigheid adviseert hij bij de (her)inrichting van katholieke kerken en de herbestemming van kerkgebouwen en kerkelijke inventarissen. Tevens is hij bisschoppelijk gedelegeerde voor de liturgie en kanunnik van het Kathedraal Kapittel.

De lezing op donderdag 20 april begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. De entree, inclusief een kopje koffie of thee, is € 5,- p.p.

Graag vooraf aanmelden voor deze lezing, uiterlijk 16 april via info@museumnagele.nl