Bij deze inleiding door Ria Groenhof is een ieder van harte welkom. Vrijwilligers van Museum Nagele, Vrienden/donateurs en sponsors hebben gratis entree. Anderen betalen de reguliere entree.