Museum Nagele 1 - Foto Museum Nagele 50 %.jpg

 

In de link vindt u de Toekomstverkenning Museum Nagele 2020. Een mooi document dat gerealiseerd is door de vrijwilligers van Museum Nagele/Stichting Nagele Expositie: een 100 % vrijwilligersorganisatie met al bijna 25 jaar steeds 75 tot 80 actieve vrijwilligers uit Nagele en andere dorpen in de Noordoostpolder en zonder structurele subsidies.
Met ondersteuning van een professional van de SESAM Academie is hard gewerkt om tot een degelijk document te komen, een realistisch document dat een wenkend perspectief biedt. Deze ondersteuning door de SESAM Academie was mogelijk door een bijdrage vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland.

Doordat de uitgebreide toekomstverkenning diverse onderdelen van Museum Nagele belicht, kunnen we een heel volledig beeld geven van waar Museum Nagele nu staat en waar we naar toe willen in de toekomst.
We laten in deze verkenning zien dat Museum Nagele zeker toekomst heeft. Er komen natuurlijk ook punten naar voren die nog aandacht en energie behoeven. We hanteren daarbij het motto: koesteren en bewaren wat goed gaat, werken aan de punten die verbeterd moeten worden.

Er wordt ieder jaar geld gereserveerd voor onderhoud. Het bedrag dat volgend jaar nodig is voor vernieuwing van het platte dak – een van de opvallende kenmerken van het ontwerp van Nagele! - kan het museum niet opbrengen.

Museum Nagele heeft daarom haar Toekomstverkenning eind oktober aangeboden aan de gemeente Noordoostpolder, met een verzoek voor financiële ondersteuning bij de vervanging van het platte dak.
Reden voor Omroep Flevoland om te komen kijken in Museum Nagele.