Fragiel ontmoet Monumentaal

Fragiel ontmoet Monumentaal

De expositie, met beelden en zelden getoonde tekeningen van Gjalt Blaauw samen met werken in papier van Ina Fekken, belooft een boeiende combinatie te worden. Contrasten in materiaalgebruik, kleur, vorm en inhoud zijn er volop, maar ook verbinding in fragiliteit en gesprek.
 
Gjalt maakt markante beelden in heldere vormen met een poëtische speelsheid, ‘stapelingen’ die net niet omvallen of verschuiven. De beelden ontstaan in zijn hoofd; het proces van denken, broeden wordt omgezet in schetsjes, uiteindelijk een beeld. Spanning en evenwicht zijn voorwaarden. Hij werkt met staal, steen, verf, hout, alles wat tegenstellingen binnen een werk creëert.
Veel van zijn monumentaal werk is te vinden in en rondom de stad Groningen.
 
Ina maakt werk in papier; installaties vormen momenteel de kern van haar oeuvre, het andere werk komt eruit voort of ontstaat gelijktijdig daarmee.
De onontkoombare invloed die de mens heeft op de natuur of omgeving is haar centrale motief. In haar werk contrasteert het onderwerp met de lieflijkheid van de techniek en het kwetsbare materiaal. Zij heeft een sterke relatie met de historische Groninger kerken en maakte in verschillende kerken tijdelijke
papier-installaties.
 
Vanwege de RIVM voorschriften was er geen feestelijke opening, maar op 25 juli was wel een gezellige middag mogelijk met ontmoeting van de beide exposanten. Klik hier voor het welkomstwoord van de voorzitter van Museum Nagele.