Brons, Glas en Verf

Van oudsher trokken Brabanders naar de Noordoostpolder, veelal om een nieuw boerenbedrijf te starten. Nu zijn 3 kunstenaars uit Zundert, Carla Goos-Aerts, Eefje Goos en Brigitte Boemaars, hun familie achterna gereisd om hun werk op deze bijzondere plek ten toon te stellen.

Brons

Birgitte Boemaars maakt haar beelden heel spontaan. Ze omschrijft haar manier van werken als volgt: "Ik vind het belangrijk om open te staan voor wat mijn werk mij zelf aangeeft. Immers: een goed beeld zit al in de klei. Ik ben degene die het eruit mag halen. Het is de kunst en de uitdaging om het gewoon te laten gebeuren."

Zie ook: www.brigitteboemaars.nl

Glas

Voor Carla Goos-Aerts is glas meer dan materie, het is een medium. De taal van glas is die van de verbeelding. Glas vertelt het verhaal van licht dat kleur wordt, van kleuren die zich tot objecten vormen.

Zie ook: www: carla-goos-aerts.nl

Verf

Eefje Goos tast in haar schilderijen de grens af tussen de voorstelling en de abstractie. Ze stelt zich continu de vraag: waar begint de abstractie en houdt de voorstelling op (en vice versa)? Dit vindt ze een interessante spanning, omdat het voor haar twee contrasten zijn die op enig moment toch in elkaar overvloeien.

Zie ook: www.eefjegoos.nl