Spelen en Wonen

De nieuwe dubbelexpositie deze zomer heet "Spelen en wonen".

Aldo van Eyck`s Nagele, his buildings for children, schools and playgroundsCities can only be human if they are also designed for children."If they are not meant for children they are not meant for citizens either. If they are not meant for citizens – ourselves – they are not cities!"

Aldo van Eyck is een van de architecten van het dorp Nagele en van de drie scholen in Nagele. Ook heeft Aldo van Eyck vele speelplaatsen en speeltoestellen ontworpen.

Deze expositie over het werk van Aldo van Eyck is geopend door Hedy d`Ancona, voormalig minister van Cultuur.

Klei en licht

In de laagbouw van Museum Nagele exposeert keramiste Susan Keene.

“Licht, functioneel, zonder al te serieus te hoeven zijn, is het middelpunt van deze expositie. Het observeren van huishoudelijke artefacten en handwerk uit het verleden, en de nostalgie die aan deze objecten kleeft, is een belangrijke inspiratiebron. Dit gebruik ik als uitgangspunt voor een hedendaagse herinterpretatie”.Zie ook: www.susankeene.nl