Op 13 oktober om 16 uur werd op de begraafplaats in Nagele een klokkenstoel in gebruik genomen en tevens officieel overgedragen aan Vereniging Dorpsbelang Nagele.

Nu steeds minder begrafenissen vanuit een kerk in Nagele zelf plaatsvinden, was er behoefte ontstaan aan een luidklok op de begraafplaats. De klok in de klokkenstoel kan in overleg met een begrafenisondernemer worden geluid ter begeleiding van de rouwstoet. De klok is op afstand bedienbaar.

De klok was aanvankelijk eigendom van de begraafplaats in Dronten en is in 1993 door de Rotaryclub Dronten aan de gemeente geschonken. Vanwege uitbreiding van de begraafplaats voldeed deze luidklok niet meer en is er een grotere klok geplaatst. Door bemiddeling van Geert Popkema, lid van de Rotaryclub Dronten, is het kleinere exemplaar toegezegd aan het dorp Nagele.
Met medewerking van de gemeente Noordoostpolder is de klok door een aantal vrijwilligers uit Nagele onder leiding van Piet van der Sar opgehaald.

Piet van der Sar heeft de klokkenstoel ontworpen en samen met andere vrijwilligers gemaakt en geplaatst. De vormgeving van de klokkenstoel past bij de bijzondere architectuur van Nagele en van de begraafplaats zelf.
De begraafplaats is een ontwerp van landschapsarchitecte Mien Ruys.
In 2010 heeft ook al een aantal vrijwilligers uit Nagele de door Mien Ruys zo gewenste berceau gerealiseerd. Vanuit deze berceau of loofgang valt meteen het oog op de nieuwe klokkenstoel.

Na de officiƫle ingebruikname van de klokkenstoel en de luidklok was er gelegenheid voor een toast in Museum Nagele.


Gesprek laden