Bebording in Nagele

Bij ‘de oude bushalte’ in Nagele een groot zwart frame staat met daarin een kleiner frame: 'het lijkt wel een huis met een deur’. Er staan ook 16 kleine bordjes op verschillende plekken in het dorp. Op de deur en de bordjes staat informatie over de bijzondere kenmerken en highlights van Nagele.
 
Waarom?
Een projectgroep van provincie, gemeente, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Dorpsbelang Nagele en Museum Nagele wil samen het verhaal van ‘Nieuw land op de zeebodem’ beter benutten en uitdragen. Dat Flevoland gemaakt is door en voor mensen is vooral in Nagele zichtbaar. Nagele neemt daarom een bijzondere plaats in in de geschiedenis van Noordoostpolder en Flevoland. We mogen trots op dit erfgoed zijn!
 
De projectgroep wil de beleving van het erfgoed vergroten en het verhaal van Nagele laagdrempelig altijd beschikbaar maken voor inwoners en bezoekers van het dorp. Via een QR-code zijn Engelse en Duitse tekst beschikbaar, misschien op termijn ook Pools.
Meer informatie en kennis over het ontstaan en de realisatie van Nagele en de ontginning en inrichting van Noordoostpolder is te vinden in Museum Nagele. Het project is aanvullend op bijvoorbeeld het werk dat de vrijwilligers van Museum Nagele al sinds 1998 doen.
 
Onthulling informatiepaneel.jpeg